Klicka på bilderna för att se dom i ett större format.
Objekt: Strålbehandling Sundsvalls sjukhus.
Beställare: Landstingsfastigheter Västernorrland.
Bygg år: 2001.
Entreprenadform: Generalentreprenad.
Kostnad: 24,6 miljoner kronor.
Projektet innehåller bla. ett mycket kvalificerat betongarbete med malmbetong. Installationsmässigt består objektet av både kyla, reservkraft, datadragningar, el- och brandlarms- installationer, samt en stor styrentreprenad.
Objekt: Flytt av expantionskärl, Korstaverket Sundsvall.
Beställare: Sundsvalls Energi
Bygg år: 2003
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kostnad: 7,3 miljoner kronor.
Entreprenaden bestod av förankring och gjutning av ett 12 meter högt betongfundament samt flyttning av ett befintligt expantionskärl med en vikt av 140 ton. Nya installationer dragna från pannhuset.
Objekt: Ombyggnad av Katrinelundsskolan.
Beställare: Sundsvalls kommun.
Bygg år: 2000
Entreprenadform: Delad entreprenad med samordningsansvar.
Kostnad: bygg 7,3 miljoner kronor. ( totalkostnad: 12,8 miljoner kronor.)
Detta är ett stort ombyggnadsprojekt, med stor tidspress, samordningen av underentreprenörer har därför varit extra viktig.
Objekt: Om-och tillbyggnad av Norrlidensbarnhabiltering.
Beställare: Landstingsfastigheter Västernorrland.
Bygg år: 2000-2002
Entreprenadform: Generalentreprenad.
Kostnad: 55 miljoner.
Projektet bestod av nya vård- och kontorsrum, ny simbassäng med tillhörande våtenheter, gymnastikhall, konferenslokaler. Total yta: 6000m2.

Objekt: Turbinhall. Korstaverket. Sundsvall
Beställare: Korstaverkets Förvaltnings AB
Byggår: 2006
Entreprenadform: Totalentreprenad.
Kostnad: 63 miljoner.
Nybyggnad av ny turbinhall , inkl. process sidan.
Tillbyggnadsyta: 600 m2.

Objekt: Rörbryggor. Korstaverket
Beställare: Korstaverkets Förvaltnings AB
Byggår: 2006
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kostnad: 4 miljoner.
Rörbryggor inkl. pelare och grundläggning