Korta beslutsvägar, hög kvalité och nöjda kunder.


Kontakta oss för mer information >>

VÄLKOMMEN TILL HUS f& NYPRODUKTION

Hus & Nyproduktion är en lokal byggentreprenör som utför alla typer av byggentreprenader
från mindre ROT-arbeten till kompletta industrihallar. 

 

Våra beställare är i första hand fastighetsbolag inom både den privata och offentliga sektorn samt industriföretag.